Vừa sáng ra đã được em người yêu dâm đãng đã thổi kèn