Nhân viên may mắn được phục vụ bà chủ trong chuyến công tác