Người chồng bất lực đứng nhìn chủ nợ cưỡng hiếp cô vợ dâm Reiko Kobayakawa