Đưa em Gia Hân vào nhà nghỉ ngay trong buổi date đầu tiên