[DANDY-733] Tắm chung suối nước nóng cùng các cô bạn thân của mẹ