Chiếc lưỡi điêu luyện Hinano Kuno khiến cậu chủ xuất tinh