Châu Trinh Thy địt nhau cùng thiếu gia trong phòng khách