Anh shipper phẫn nộ lao vào địt Đàm Trúc như máy khâu