Anh quản lý may mắn gạ được em nhân viên mới địt nhau